Pavel Jerie

Žižkovo náměsti 18

506  01  Jičín

pjx.construction@gmail.com

+420 773 203 102

autorizovaný stavitel pozemních staveb

 

pozemní stavitelství

architektonické návrhy a studie

projekční a inženýrská činnost

stavebně správní řízení s úřady

rozpočty, výkazy výměr

zajištění dodávky stavebního díla

 

odborné vedení staveb

od výběru pozemku po kolaudaci

výkon odpovědného zástupce stavebních firem

stavební a technické dozory investora i dodavatele

odborné posudky stavebních vad, nedodělků,

havarijních stavů s řešením

nápravy

supervize 

(činnosti zainteresovaných subjektů stavebního díla (fakturace, rozpočty, ověření skutečných výměr-oprávněnost čerpání, změny technologií a provádění )

Projekční činnost:

Ing. Chudoba Nová Paka; PKVARTET Stará Paka; GILLET Lázně Bělohrad; autosalon se servisem DAEWOO MOTOR Jičín; horský penzion Vítkovice; část provozovny Autoservis Končinský Nová Paka; část zámečnictví Musil Nová Paka; přístavba BAG-INTERNATIONAL Pecka; rekonstrukce továrny v Poniklé okr. Semily - včetně inženýrské činnosti a dalš;í lyžařský vlek Vítkovice v Krkonoších,  tělocvična Nýrsko RD - Nová Paka, Březina, Labouň, Jičín, Roudnice v Krk., Lázně Bělohrad, H.N. Ves etc.

Dodávky staveb v rozsahu cca 900 mil.